لطفاً چند لحظه صبر نمایید ...

ماسك موي حاوي كراتين

دسته بندی:
مراقبت از مو
 
فروش توسط سی نام
آماده ارسال از انبار سی نام

♻️ماسک موی حاوی تونی ♻️

✔️باتوجه به مواد متشکله مناسب با
کفیت مرغوب
وفرمولاسیون
سازگارباانواع موونیز موهای خشک
اسیب دیده ومتخلخل دارای خواص زیر
میباشد.
✔️حالت پذیری موها رابهبودمی بخشد .
✔️باخنثی نمودن شارژ الکتریکی
ازوزشدن موها جلوگیری وبه بهترشانه
شدن موکمک می کند.
✔️اعمال شیمیایی نظیر رنگ کردن ،
بی رنگ نمودن ،فرزدن یاصاف کردن
مودرمحیط کاملاقلیایی انجام میشود .
درنتیجه فلس های شاخی تارموایستاده
ترقرار گرفته ومومتورم می شود.
✔️لذااستفاده ازماسک موی تونی
باphاسیدی ،
۱-فلسهای تارمورابه حالت اولیه خود باز
گردانده وازگره خوردن وشکنندگی موها
جلوگیری می نماید .
۲-ازخروج دانه های رنگی نفوذ یافته به
لایه میانی (کورتکس )موی رنگ شده
جلوگیری نموده باعث ثبات وپایداری
رنگ مومی گردد
✔️نحوه مصرف :
مقدارمناسبی ازماسک مورابه طوریکسان
برروی موهای شسته ومرطوب بمالید.
جهت تاثیر وجذب بهترماسک موبرروی
پوست وموی سر.به مدت ۲تا۴دقیقه به
ارامی ماسک مورابرروی مووپوست
سرخودماساژدهید.
پس از۵الی ۱۰دقیقه موهای خودرابااب
ولرم بشویید.